Maj 2016

Przeglądasz archiwum dla Maj 2016

Zadbaj o swoje wnętrze. Z odwagą i cierpliwością pokonuj przeciwności losu. Odkrywaj w sobie chęć życia. Doceniaj życie w jego codziennych przejawach. Nie goń za tym, za czym nie warto. […]

Słowa piosenki pt. „Dni,  których nie znamy”, wykonywanej przez Marka Grechutę, towarzyszą wielu ludziom na co dzień. Szczególnie w sytuacjach trudnych, kryzysowych czy wprost beznadziejnych. Dają one im nadzieję, że […]